Ga direct naar inhoud

Logo

Voorbeelden

Visuele voorbeeld:

HTML-voorbeeld:

<a href="{base}/components/logo" class="logo" aria-label="Logo bedrijfs- of product-naam, ga naar de homepage van bedrijfs- of product-naam">
  <img src="/logo.svg" alt="Logo bedrijfs- of product-naam" />
  Bedrijfs- of product-naam
</a>

Benodigde bestanden

  • logo/logo-base.scss
  • logo/logo-base-variables.scss

Instelbare variabelen